Analiza due diligence, co z angielskiego oznacza należytą staranność, polega na szczegółowym badaniu przedsiębiorstwa. Takie badanie ma na celu ocenę kondycji finansowej, zidentyfikowanie jego mocnych i słabych stron oraz wskazanie szans i zagrożeń, wynikających z transakcji. Analiza due diligence jest zazwyczaj zlecana przez inwestora, który jest  zainteresowany zakupem przedsiębiorstwa. 

Jakie są korzyści z analiza due diligence?

Korzyści wynikające z analiza due diligence dotyczą głównie inwestora. Analiza pozwala mu podjąć decyzję odnośnie kupna przedsiębiorstwa. Dzięki tej wiedzy można negocjować cenę, jak i ustalić ewentualne zmiany na przyszłość w danej firmie. Analiza due diligence ogranicza ryzyko inwestycji poprzez identyfikację czynników, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zidentyfikowane czynniki mogą stanowić powód do rezygnacji z dokonania transakcji przez inwestora, dzięki czemu ograniczy on straty z nieopłacalnej dla niego inwestycji. 
Analiza due diligence zapewnia przedstawienie sytuacji finansowej w zgodzie z jej stanem faktycznym. Wszystko to pozwala na precyzyjne określenie możliwej ceny zakupu. Oprócz tego pomaga to też obrać odpowiednią strategię rozwoju dla przejmowanego przedsiębiorstwa.

analiza due diligence 2

Co bada się w ramach analiza due diligence?

Badanie to może mieć różny zakres — od całościowego do częściowego. Zwykle jednak w ramach analiza due diligence sprawdza się  kondycję  finansową, prawną, podatkową, handlową, a także przygląda się kondycji procesowej i technologicznej, w zależności od profilu działania danego przedsiębiorstwa. Analiza due diligence przeprowadzana jest głównie w przypadku kupna przedsiębiorstwa. Można ją zlecić również przy chęci nabycia akcji bądź udziałów,  przy planach wejścia na giełdę oraz chęci połączenia spółek.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Analiza due diligence

Dodaj komentarz