Badania defektoskopowe to metoda należąca do dziedziny badań określanych jako metody badań nieniszczących. Rzeczowe badania w dominującej mierze dążą do znalezienia nieciągłości w materiale konstrukcyjnym. Omawiany typ badań pozwala na wykrywanie wad konstrukcyjnych, wśród których wymienić można w szczególności ubytki korozyjne, pustki, wtrącenia, pęknięcia, łuski, odwarstwienia, szczeliny. W defektoskopii używa się kilka procedur. Pierwsza z nich to metody elektromagnetyczne, z wykorzystaniem której jesteśmy w stanie badać materiały metaliczne. W metodzie tej wyróżnia się podmetody takie jak: magnetyczne do analizy stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego; indukcyjne do analizy zjawiska prądów wirowych; elektryczne do analizy rozpływu prądu w badanym obiekcie. Następną procedurą są badania radiologiczne, które dzielę się na defektoskopię rentgenowską bazującą na promieniowaniu rentgenowskim oraz na defektoskopię gamma wykorzystującą promieniowanie gamma. Pośród metod defektoskopowych rozróżnia się też metody ultradźwiękowe i akustyczne które można podzielić na podmetodę cienia, echa i rezonansową. Pozostałe metody to w szczególności badania termograficzne i penetracyjne.

badania defektoskopowe

badania defektoskopowe

Badania defektoskopowe dostarczają szansę ujawniania zarówno ubytków powierzchniowych oraz wewnętrznych. Badania te użytkuje się głównie do kontroli jakości materiałów. Badania kompozytów są proponowane w postaci badań materiałów kompozytowych. Dopuszczają realizowanie badań wytrzymałościowych przy równoczesnej wizualizacji przekrojów. Pozwala to w szczególności na ocenę stanu naprężeń przy jednoczesnym porównaniu tego do testowanych fragmentów. Badania kompozytów mogą być też jedną z metod niszczących, w tym przypadku pozwalają na określenie wytrzymałości. W następnej kolejności to pozwala na ocenę parametrów eksploatacyjnych. A to wpływa na walidację przydatności produktów w konkretnych zastosowaniach.

metody badań nieniszczących

Badania kompozytów

Mówiąc o badaniach kompozytowych spore znaczenie ma objaśnienie definicji materiału kompozytowego. Jest to wyrób o strukturze niejednorodnej. Towar ten złożony jest z paru cześci. Komponenty te posiadają niezmiernie bogate własności. Zwykle jeden komponent to lepiszcze. Występują takie rodzaje kompozytów jak: strukturalne, laminaty, mikrokompozyty, nanokompozyty, stopy strukturalne.

Jak sprawdzić wytrzymałość konstrukcji nośnej?