Odwodnienie jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku złego wykonania tego procesu może dojść do trwałych uszkodzeń. Zwykle zajmują się tym profesjonaliści, którzy wiedzą, jak przeprowadzić odwodnienie parkingu w prawidłowy sposób.

Jakie są elementy odwodnienia?

W przypadku takiego procesu, jakim jest odwodnienie parkingu, jako elementy odwodnienia rozumie się: odwodnienie wgłębne i powierzchniowe, kanalizację deszczową i zbiorniki retencyjne,  a także elementy zapewniające prawidłowe utrzymanie. 

Co należy wziąć pod uwagę?

Aby ustalić sposób, jakim zostanie przeprowadzone odwodnienie parkingu, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak: ryzyko pojawienia się opadów atmosferycznych, natężenie deszczu, spływ wody z powierzchni parkingu, obszar, na którym parking jest wybudowany, charakterystykę wodno-gruntową obszaru, jak również możliwość odprowadzenia wody do zbiorników.

odwodnienie parkingu

Utrzymanie parkingu

Utrzymanie nawierzchni polega na utrzymaniu jej w czystości i sprawności. Konserwacji i czyszczeniu podlegają takie elementy, jak przewody kanalizacyjne, nawierzchnie, elementy odwodnienia, takie jak odwodnienia liniowe lub wpusty ściekowe (należy je czyścić po zimie, przynajmniej raz w roku), a także urządzenia ochrony środowiska, na przykład separatory. Należy też utrzymywać drożność tych elementów z przewodami kanalizacyjnymi.

Odwodnienie parkingu to bardzo ważny proces, który ma na celu zapobieganie jego uszkodzeniu. Pamiętając o podanych wyżej wytycznych, na pewno uda się przeprowadzić ten proces w odpowiedni sposób!

Więcej informacji znajdziecie również pod adresem https://sytec.pl/

Odwodnienie parkingu

Dodaj komentarz