W Polsce metoda przewiert sterowany jest stosowana na szeroką skalę od początku lat 90-tych. Jest to zabieg pozwalający na budowę podziemnych sieci przewodów oraz rurociągów. Najczęściej są używane w miejscach, w których pojawiają się przeszkody terenowe, jak np.: autostrada, rzeka, tory kolejowe.

Przewiert sterowany

Płuczka wiertnicza

Bardzo ważną rolę w czasie wykonywania przewiert sterowany, pełni płuczka wiertnicza. Jest ona obecna przy każdym z trzech etapów przeprowadzania przewiertu. Pełni wiele funkcji m.in.: chłodni głowicę, urabia i rozmywa grunt, zabezpiecza wciągany rurociąg, umacnia wykonywanie odwiertu. W przewiert sterowany najczęściej stosuję się płuczkę bentonitową. Wykonuje się ją w polietylowych zbiornikach. Warto powiedzieć, że takie płuczki nie wydzielają toksycznych odpadów i są przyjazne do środowiska. Proces podawania płuczki do wiertnicy, odbywa się za pomocą pomp tłokowych. Niewątpliwie największy problem w przewiert sterowany, stanowi utylizacja danej płuczki. Dlatego też to zadanie jest poświęcone głównie dla doświadczonych pracowników.

Wiele możliwości

Dzięki stosowaniu profesjonalnych narzędzi urabiających oraz spłuczki wiertniczej, przewiert sterowany może być wykonany w każdym rodzaju gruntu. Sieci rur mogą być montowane nawet poniżej wód gruntowych. Wówczas długość przewiertu może osiągnąć nawet kilka kilometrów. W zrobionym otworze można przeprowadzić wiązkę z kilkunastoma przewodami. Daje to bardzo szeroki wachlarz możliwości podłączenia różnego typu mediów. Warto wspomnieć, że przewiertów nie powinno się wykonywać podczas budowy sieci grawitacyjnych. Zobacz więcej na: https://www.telbest.pl/przewierty-sterowane.html

Przewiert sterowany

Dodaj komentarz