Badania makroskopowe są jedną z technik używaną przy badaniach metalograficznych, czyli takich zajmujących się opisem struktury metali i ich stopów. Co rozróżnia badania makro od mikroskopowych? Używane narzędzie. Badania makroskopowe przeprowadza się wykorzystując lupy o powiększeniu 30-krotnym, ale możliwe jest także badanie ,,okiem nieuzbrojonym’’. 

badania makroskopowe

Cel badania makroskopowego

Jaki jest cel tego typu badań? Przede wszystkim ocena jakości materiału wyrobów. Przeprowadzając badania makroskopowe można wykryć wiele wad materiałów. Najczęściej są to pęknięcia, nierówności, pęcherze. Tego typu badanie pozwala jednak również na wykrycie niejednorodności chemicznych i strukturalnych w produktach typu stal, żeliwo itp. 

Pobieranie próbki do badania makroskopowego

Najważniejszą rzeczą przy pobieraniu próbki do badania makroskopowego jest zachowanie należytej ostrożności, aby sposób jej pobierania nie wpłynął na wyniki. Badanie wykonuje się używając odpowiedniego odczynnika, na wypolerowanej lub wyprawionej powierzchni próbki. Do wycięcia próbki używa się piły tarczowej lub palnika acetylenowego, a wycięty element szlifuje papierem ściernym i trawi odpowiednio dobranymi odczynnikami.

badania makroskopowe

Odczynniki do badań makroskopowych

Odczynniki wykorzystywane do badań makroskopowych można podzielić na dwie główne grupy: te wykorzystywane do trawienia powierzchniowego i głębokiego. Odczynniki z pierwszej grupy to np. odczynnik Heyna, Anczyca czy Andlera. Działają one w taki sposób, że osadzają się w miejscach bogatych w żelazo, a miejsca bogatsze w C, P i S zostają ciemniejsze. Odczynniki do trawienia głębokiego to natomiast wodne roztwory kwasów, które korodują na powierzchni metalu tam gdzie wystąpiły nieciągłości.

Istota badań makroskopowych

Badania makroskopowe są kluczowe w procesie wykrywania wad w częściach maszyn, odlewach, gotowych wyrobach i półfabrykatach. Pozwalają także na ogólną ocenę parametrów materiału, jak np. pasmowość, zanieczyszczenia siarką lub fosforem czy włóknistość.

Technika badań makroskopowych