Po co się wierci beton?

Wiercenie betonu prowadzi do stworzenia otworu wiertniczego. Beton jest materiałem bardzo wytrzymałym i do tej czynności potrzebne są odpowiednie narzędzia. Gdy wykonuje się wiercenie betonu, wykorzystuje się metodę diamentową. Jest to wygodna metoda, ponieważ nie emituje pyłu i hałasu. Przewierty w betonie są wykorzystywane do instalacji grzewczych, klimatyzacyjny, wentylacyjnych i elektrycznych. Wyróżnia się dwie metody wiercenie betonu: udarową oraz obrotową.

Metoda udarowa

Wiercenie betonu metoda udarową jest bardzo popularne. Używa się do tego udaru pneumatycznego lub hydraulicznego. Wiele wiertarek jest przystosowanych do wiercenie betonu metodą udarową. Ta technika ma jednak wiele wad.

Wiercenie betonu
Wiercenie betonu

Podczas wiercenie betonu tworzy się dużo pyłu i urobku, który trzeba na bieżąco usuwać. Nie jest to technika, która pozostawia miejsce w stanie idealnym, może dojść do tego, że dziury mogą mieć jakieś niedoskonałości, a powierzchnia obrabiana może ulec pęknięciom.

Metoda Obrotowa

Wiercenie betonu można wykonać również metodą obrotową. Beton jest urabiany techniką skrawania, ścierania lub kruszenie, a urządzenie wiertnicze wykonuje ruch obrotowy. Wiercenie betonu metodą obrotową wykonuje się techniką wiercenia pełno-obrotowego z wykorzystaniem świdra oraz technikę wiercenia rdzeniowego z wykorzystaniem koronki. Wiercenie rdzeniowe jest wykorzystywane do robienia małych i wielkich otworów, dodatkowo beton nie rozkrusza się na całym przekroju dna. Dzięki tej technice wiercenie betonu przechodzi bezproblemowo.

Dowiedz się więcej na https://hbssystem.pl/2018/01/05/beton-a-zelbet-wiercenie-otworow/

Wiercenie betonu

Dodaj komentarz