Współcześnie w Polsce rynek nieruchomości przeżywa niesamowity rozwój. Praktycznie w każdym większym mieście możemy zaobserwować wysokie maszty żurawi budowlanych i wznoszące się w górę budynki i budowle. Podobnie poruszając się po Polsce możemy zaobserwować wiele inwestycji drogowych, jak również kolejowych. Co więcej programy rządowe w rodzaju Rodzina na swoim, Mieszkanie dla młodych, czy też najnowszy Mieszkanie + dodatkowo zwiększają rynek budowlany.
	Hydroizolacje w budownictwie

W związku z powyższym rynek usług okołobudowlanych i rynek materiałów budowlanych również ulega wzrostowi. Wznoszone budynki i budowle napotykają często na niekorzystne warunki hydrograficzne. Niejednokrotnie należy wykonywać odpowiednią izolację danego fragmentu budynku, bądź też całej budowli. Hydroizolacje w budownictwie są szalenie istotne w przypadku stawiania budynków na terenach podmokłych lub położonych w pobliżu cieków wodnych. Należy pamiętać o takich niekorzystnych uwarunkowaniach i zastosować odpowiednie zabezpieczenia. Niewątpliwie podraża to koszty ogólne. Jednakże bez właściwej hydroizolacji cały projekt budowlany narażony jest na kompletne fiasko. Zile wykonane warstwy wodochronne mogą doprowadzić do poważnych usterek, a nawet katastrof, w przypadku gdy woda doprowadzi do uszkodzenia ściany nośnej lub fundamentu. Oprócz tego niezbędnym jest dostosowanie wznoszonych budynków do polskiego klimatu i zabezpieczenie ich od opadów atmosferycznych. Bez właściwego zabezpieczenia hydroizolacyjnego stropu woda będzie lać się po prostu na głowy. Z powyższego widać, że hydroizolacje w budownictwie są bardzo ważne i nie można na nich oszczędzać. Dlatego też rynek hydroizolacji jest rynkiem perspektywicznym i niewątpliwie będzie rósł w miarę wzrostu rynku budowlanego.

Podsumowując należy stwierdzić, że polskie budownictwo znajduje się w okresie prosperity. Dzięki jego rozwojowi następuje również rozwój rynków z nim związanych w tym rynku hydroizolacji. Są one tym ważniejsze, im w bardziej niekorzystnych warunkach realizowana jest budowa.

Zabezpieczenie budynku przed wilgocią.