Co to jest przedawnienie przestępstwa i jakie są jego skutki?

Portal prawny

Co to jest przedawnienie przestępstwa?

Przedawnienie przestępstwa to okres, po którym oskarżony nie może być już skazany za popełnione czyny. Przedawnienie jest ustalane w prawie karnym i jest różne dla różnych rodzajów przestępstw. W większości państw okres przedawnienia wynosi od 3 do 10 lat, chociaż w niektórych krajach może trwać nawet do 20 lat.

Przedawnienie ma na celu zapewnienie sprawiedliwości i zapobieganie niesprawiedliwemu postępowaniu sądowemu. Oznacza to, że jeśli oskarżony popełnił przestępstwo kilka lat temu, a prokurator nadal chce go skazać, może to być trudne lub niemożliwe ze względu na upływ czasu.

Jakie są skutki przedawnienia?

Głównym skutkiem przedawnienia jest to, że oskarżony nie może być już skazany za popełnione czyny. Oznacza to, że jeśli oskarżony popełnił przestępstwo kilka lat temu, a prokurator chce go skazać, będzie musiał udowodnić, że okres przedawnienia nie upłynął. Jeśli prokurator tego nie zrobi, oskarżony może uniknąć odpowiedzialności.

Innym skutkiem przedawnienia jest to, że oskarżonemu można odmówić prawa do obrony. Oznacza to, że jeśli okres przedawnienia upłynął, sąd może odmówić rozpatrzenia sprawy i uniewinnić oskarżonego bez potrzeby prowadzenia procesu sądowego.

Kiedy kończy się okres przedawnienia?

Okres przedawnienia kończy się wtedy, gdy minie określona liczba lat od daty popełnienia przestępstwa. W większości państw okres ten wynosi od 3 do 10 lat. Jednak w niektórych krajach może trwać nawet do 20 lat.

Okres przedawnienia może się również zakończyć wcześniej niż planowano. Na przykład jeśli oskarżony opuści swoje miejsce zamieszkania lub ucieknie z kraju, okres ten może się skończyć wcześniej ni