Czym jest leasing a jakie są jego rodzaje?

czym jest leasing

Czym jest leasing?

Leasing to forma finansowania, która polega na wynajmowaniu danego przedmiotu lub usługi przez określony czas. W ramach umowy leasingowej firma leasingowa nabywa dany przedmiot i wypożycza go użytkownikowi za opłatą. Użytkownik ma prawo do korzystania z przedmiotu w ramach okresu trwania umowy, ale nie staje się jego właścicielem.

Leasing może być stosowany do różnych rodzajów aktywów, takich jak samochody, maszyny, sprzęt biurowy i inne. Jest to popularna forma finansowania dla firm, ponieważ pozwala im uniknąć wysokich kosztów zakupu aktywów oraz umożliwia elastyczne dopasowanie rat leasingowych do budżetu firmy.

rodzaje leasingu

Rodzaje leasingu

Istnieje kilka rodzajów leasingu, które mogą być stosowane w różnych sytuacjach. Najpopularniejsze rodzaje leasingu to: operacyjny, finansowy i hybrydowy.

Leasing operacyjny jest najczęstszym rodzajem leasingu. W tym rodzaju umowa leasingowa obejmuje cały cykl życia aktywu – od zakupu do utylizacji. Użytkownik ponosi koszty eksploatacji i napraw aktywu podczas trwania umowy.

Korzyści z leasingu

Leasing oferuje szeroki zakres korzyści dla firm. Przede wszystkim pozwala on uniknąć wysokich kosztów zakupu aktywów, co oznacza niższe inwestycje początkowe. Ponadto firmy mogą skorzystać z elastycznych planów ratalnych i dopasować je do swojego budżetu.

Leasing także umożliwia firmom ubieganie się o dodatkowe fundusze na modernizację lub rozbudowę istniejących aktywów. Co więcej, firmy mogą skorzystać z opcji odnowienia lub anulowania umowy po upływie okresu trwania umowy.