Czym jest przedawnienie roszczeń cywilnych i jakie są jego skutki?

Portal prawny

Czym jest przedawnienie roszczeń cywilnych?

Przedawnienie roszczeń cywilnych to termin prawny, który oznacza, że ​​upłynął określony czas od momentu powstania roszczenia i nie można już go dochodzić. Przedawnienie ma na celu ochronę osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przed długotrwałymi procesami sądowymi. W Polsce okres przedawnienia wynosi 3 lata, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W przypadku roszczeń cywilnych okres przedawnienia liczy się od dnia, w którym doszło do naruszenia prawa lub zostało popełnione niedozwolone działanie. Przykładem może być sytuacja, w której osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy została poszkodowana przez innego uczestnika obrotu gospodarczego. W takim przypadku uprawniony ma 3 lata na dochodzenie swoich roszczeń.

Jakie są skutki przedawnienia roszczeń cywilnych?

Gdy upłynie okres przedawnienia, strona poszkodowana traci prawo do dochodzenia swoich roszczeń. Oznacza to, że jeśli strona poszkodowana nie zgłosi swojego roszczenia w ciągu 3 lat od daty jego powstania, straci ona prawo do dochodzenia swojego roszczenia. W takim przypadku pozywający nie będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie ani inne świadczenia.

Ponadto istnieje ryzyko, że strona pozywana może zarzucić stronie pozywającej zarzut przedawnienia. Jeśli sąd uznaje taki zarzut, sprawa zostanie oddalona bez rozpatrzenia merytorycznego. Oznacza to, że strona pozywana uniknie odpowiedzialności za swoje działania.

Jak uniknąć skutków przedawnienia?

Aby uniknąć skutków przedawnienia, ważne jest, aby strona poszkodowana zgłosiła swoje roszczenie w ciągu 3 lat od daty jego powstania. Najlepiej jest skontaktować się ze specjalistami prawa cywilnego i porozmawiać o swojej sytuacji oraz o tym, co należy zrobić w celu dochodzenia swoich roszczeń. Specjaliści pomogą Ci określić Twoje prawa i obowiązek oraz wskazówki dotyczące tego, jak postępować w celu ustalenia odpowiedniego terminu.

Ponadto ważne jest również monitorowanie postepu sprawy i regularne informowanie sądu o postepach w sprawie. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której sprawa ulegnie przedawnieniu ze względu na brak aktywności ze strony pozywajacego.