Nieuczciwa konkurencja

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podkreśla, iż nieuczciwa konkurencja powinna być rozumiana jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Ważne jest, aby jednocześnie zagrażało albo naruszało interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Zatem – jak należy rozumieć hasło “dobre obyczaje”?

Czym są dobre obyczaje na rynku gospodarczym?

Na samym początku warto podkreślić, że nie chodzi o przestrzeganie wszystkich dobrych obyczajów, lecz o zachowanie przedsiębiorców przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Głównym kryterium powinna być ocena zorientowana na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania konkurencji. Nieuczciwa konkurencja jest obecna wówczas, gdy dochodzi do sytuacji, w której wyniki są sfałszowane, a konkretnie – nie ma rzetelnego współzawodnictwa jakością, ceną, czy innymi cechami oferowanych towarów lub usług. 

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja – przykłady

W ustawie można bez problemu znaleźć przykłady czynów należących do nieuczciwej konkurencji. Dodatkowo warto zapamiętać, że nieuczciwa konkurencja występuje w wielu postaciach. Obecnie najczęściej są spotykane czyny, które nie są nazwane jako czyny nieuczciwej konkurencji – są głównie popełniane w zamówieniach publicznych np. zbyt niska cena, przekupstwo. 

Do jednych z przykładów należy sytuacja, w której przykładowo były pracownik ukradł bazę danych, założył swoją firmę o dość zbliżonej nazwie. Jednocześnie podrobił produkt, przejął klientów i pracowników oraz rozpowszechniał fałszywe informacje dotyczące szybkiego upadku byłego pracodawcy. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na https://rgw.com.pl/