Prawnik rozwody Kraków

Prawnik rozwody Kraków

Rozwód to proces prawny, w ramach którego para małżeńska formalnie kończy swoje małżeństwo. Rozstanie może być dokonywane z różnych przyczyn, takich jak zdrada, przemoc domowa, niekompatybilność charakterów, brak porozumienia, alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, a także inne przyczyny określone przez prawo.

Prawnik rozwodowy – kim jest ?

Prawnik zajmujący się sprawami rozwodowymi jest specjalistą, który pomaga klientom w procesie rozwiązania małżeństwa. Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów klienta oraz udzielanie pomocy prawnej na każdym etapie postępowania rozwodowego. Urzędnik może doradzać klientowi, jakie kroki podjąć, aby zmniejszyć negatywne skutki rozwodu i osiągnąć jak najlepsze warunki rozstania.

Rozwód Kraków prawnik

Pomoc prawna

Prawnik rozwodowy ocenia sytuację klienta, na podstawie której podejmuje decyzję, jakie kroki należy podjąć. Urzędnik może również pomóc w uzyskaniu odpowiednich dokumentów, takich jak akt małżeństwa, dokumenty dotyczące posiadanych przez małżonków nieruchomości czy dokumenty finansowe. Reprezentuje on klienta w trakcie postępowania rozwodowego i przed sądem. 

Pomaga również w rozwiązywaniu sporów dotyczących podziału majątku oraz kwestii związanych z opieką nad dziećmi

Warto zaznaczyć, że prawnik rozwodowy powinien działać w najlepszym interesie swojego klienta, a jednocześnie przestrzegać obowiązujących norm prawnych. Dlatego przed wyborem prawnika warto dokładnie zweryfikować jego kwalifikacje, doświadczenie i opinie innych klientów.
Więcej informacji na stronie:  https://kancelariafojtik.com/rozwody/