Prawo nieuczciwej konkurencji kancelaria

Czym jest prawo o nieuczciwej konkurencji?

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest ustawą, która reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej.

Prawo nieuczciwej konkurencji definiuje pojęcie „nieuczciwa konkurencja”, przez którą należy rozumieć działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

prawo o nieuczciwej konkurencji kancelaria

Jak objawia się łamanie prawa nieuczciwej konkurencji?

By prawo o nieuczciwej konkurencji kancelaria zostało złamane musi dojść do takich czynów jak:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • nieprawdziwe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub innych usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub innych usług,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,
 • organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Czy nieuczciwa konkurencja może zostać ukarana?

Nieuczciwa konkurencja nie musi być bezkarna. Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może złożyć pozew sądowy. Konsultując swoje obawy z prawo nieuczciwej konkurencji kancelaria, wówczas specjaliści zajmujący się prawem ochrony konkurencji doradzą, co w przedstawionej sytuacji będzie najlepszym rozwiązaniem. Zobacz https://rgw.com.pl/prawo-nieuczciwej-konkurencji/