Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

We współczesnym świecie zjawisko konkurencji w gospodarce nie jest niczym nowym. Przyczynia do wielu pozytywnych efektów takich jak np. konkurencyjne ceny towarów czy znaczna możliwość wyboru produktów istniejących na rynku. Nie ma już długich kolejek ludzi przed sklepami czekających na zakup istotnych dla nich rzeczy, tak jak to było za czasów PRL. Jednakże nie każdy jest w stanie odnaleźć się w świecie biznesu, przez co skłaniają się do użycia czynów nieuczciwej konkurencji. To niepożądane w gospodarce zjawisko reguluje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Powyższy akt prawny jest jednym z podstawowych, który jak sama nazwa wskazuje – reguluje zagadnienia odnośnie nieuczciwej konkurencji i metodach jej zwalczania. Została uchwalona dnia 16 kwietnia 1993 roku. Definiuje ona czyn nieuczciwej konkurencji jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża ono lub narusza interes innego przedsiębiorcy. 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 

Kim jest przedsiębiorca w świetle ustawy?

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji posiada zapis dotyczący przedsiębiorcy. Jest on rozumiany jako każda osoba fizyczna, prawna – spółka, jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc działalność zarobkową lub zawodową, uczestniczy w działalności gospodarczej. 

Przykłady czynów nieuczciwej konkurencji

W ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji można znaleźć wybrane przykłady zakwalifikowane jako czyny nieuczciwej konkurencji. Do jednych z bardziej popularnych zdecydowanie można zaliczyć szpiegostwo na tle gospodarczym, utrudnianie dostępu do rynku czy naśladownictwo produktów. Są to tylko niektóre z przykładów, które przewiduje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Więcej informacji znajdziesz na https://rgw.com.pl/