Co warto wiedzieć o fundacjach obywatelskich?

fundacje obywatelskie

Fundacja to najpopularniejsza po stowarzyszeniu forma prawna pośród organizacji pozarządowych. Tworzy się ją nie po to, aby zaspokoić prywatne cele fundatora, ale aby działać na rzecz dobra ogólnego.  Fundacja obywatelska charakteryzuje się przede wszystkim niedochodowością celu, dla którego została założona. Zanim zostanie powołana i otrzyma osobowość prawną, muszą zostać spełnione pewne wymogi formalne. 

Proces zakładania fundacji

Fundacja obywatelska jest ustanawiana przez  fundatora, który składa przed notariuszem lub w swoim testamencie orzeczenie woli.  Fundatorów może być kilku i mogą nim zostać osoby fizyczne zarówno będące obywatelami naszego kraju, jak i pochodzące zza granicy. Osoby prawne, takie jak uczelnie wyższe lub prywatne przedsiębiorstwa również mają możliwość założenia własnej fundacji. Aby fundacja obywatelska mogła powstać, należy na początku ustalić wysokość funduszu założycielskiego oraz ustanowić akt fundacyjny. Kolejnym krokiem jest opracowanie statutu, który będzie określał  zasady działania. Następnie fundacja obywatelska jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

fundacja obywatelska

Zadania fundacji obywatelskich

Fundacja obywatelska działa na rzecz wspólnego dobra społecznego i może skupiać się na różnych aspektach życia Polaków. Istnieje wiele fundacji, które chcą pomóc rodzinom dzieci, które nie mogą sobie pozwolić na leczenie. W takich przypadkach opłacają one na przykład drogie leki, rehabilitację, sprzęt medyczny, a nawet specjalną odzież i dietę.  Jeszcze inne chcą promować najnowszą historię naszego kraju, dlatego organizują wykłady oraz spotkania ze znanymi polskimi artystami i przedstawicielami władz lokalnych. 

Dowiedz się więcej na https://www.zycierodzina.pl/!