Co watro wiedzieć o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej?

pończochy damskie

2 kwietnia 1997 roku została przez Zgromadzenie Narodowe uchwalona konstytucja, wprowadzająca w Rzeczypospolitej Polskiej ustrój polityczny, opierający się na zasadach demokracji. Demokracja bezpośrednia posiada elementy, które umożliwiają określonej grupie obywateli kraju decydować o tym, jakie decyzje będą podejmowane w parlamencie. Jednym z nich jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza, która pozwala na wnoszenie pod obrady sejmu samodzielnie opracowanych projektów ustaw. Na jakich zasadach konkretnie działa i jakich aspektów może dotyczyć?

Jakie warunki muszą być spełnione?

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w pewnym sensie stawia pozostałych Polaków na równi z osobami zasiadającymi w parlamencie, Prezydentem czy Radą Ministrów. Daje to obywatelom poczucie, że mają realny wpływ na kraj, a ich głos jest ważny i może wiele zmienić. Mogą angażować się w istotne sprawy, bez względu na to, czy pochodzą z małej miejscowości, czy z wielkiego miasta. Jednak jakie warunki muszą zostać spełnione, aby obywatelska inicjatywa ustawodawcza została wzięta pod uwagę podczas obrad sejmu? Aby projekt mógł zostać rozpatrzony, powinno się pod nim podpisać minimum 100 tysięcy obywateli. Czas na podpis jest ograniczony i wynosi trzy miesiące.

obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Co dalej z podpisami?

Warto pamiętać o tym, że obywatelska inicjatywa ustawodawcza nie może dotyczyć niektórych spraw. Chodzi konkretnie o te, które zostały zastrzeżone przez Konstytucję dla innych podmiotów. Jako przykład można podać inicjowanie projektów ustaw, które zostały zastrzeżone dla właściwości Rady Ministrów. Takimi ustawami są ustawa budżetowa oraz o udzieleniu gwarancji finansowych przez państwo.

Dowiedz się więcej na https://www.zycierodzina.pl/!