Kaucja – czym jest i po co się ją stosuje?

Każda osoba będąca najemcą bądź wynajmującym lokal użytkowy lub mieszkanie spotkała się z pojęciem kaucji jednak aspekty prawne jej zawarcia dla wielu nadal pozostaje zagadką i z czym się wiąże.

Co zabezpiecza kaucja?

Głównym zadaniem kaucji jest zabezpieczenie wynajmującego przed ewentualną koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających z pokrycia kosztów naprawy dokonanych szkód przez najemcę lub zabezpieczenie w przypadku niepłacenia czynszów.
Charakter kaucji jest dobrowolny a jej występowanie w umowie zależy tylko i wyłącznie od woli stron zawierających umowę.

wysokość kaucji

Czym jest kaucja?

Pojęcie kaucji odnosi się do zabezpieczenia występujących w umowie najmu i stanowi jej najpopularniejszą formę.
W przepisach kodeksu cywilnego na próżno szukać definicji kaucji jednak zasada swobody umów wyrażona w art. 3531 kc. zastrzega możliwość występowania takiej formy zabezpieczenia umowy.
W niektórych przypadkach uzależnienie zawarcia umowy od wpłacenia kaucji będzie niezgodne z prawem (według art. 6 pkt.2 ustawy o ochronie lokatorów):
– w przypadku, gdy umowa najmu dotyczy lokalu zamiennego lub socjalnego
– gdy umowa zawarta jest w związku z zamianą lokalu a najemca uzyskał zwrot kaucji bez jej waloryzacji

 

 

 

Jak wysoka może być kaucja?

Zastrzega się, że wysokość kaucji nie może przewyższać wartości dwunastokrotności czynszu najmu, której wysokość obowiązuje w dniu zawarcia umowy.

Waloryzacja kaucji

Prawny aspekt waloryzacji kaucji został opisany w art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, która stanowi przepisy odnoszące się do zwrotu kaucji. Cytowany przepis zastrzega, że wartość zwrotu kaucji powinna być równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

Inaczej mówiąc oznacza to, że zwracana kaucja powinna być wielokrotnością kwoty czynszu, który obowiązuje w dniu rozwiązywania umowy.

Kiedy kaucja podlega zwrotowi?

W świetle prawa, wynajmujący jest zobowiązany do zwrotu kaucji najemcy w ciągu miesiąca od dnia opuszczenia lokalu przez najemcę również w przypadku gdy najemca nabędzie własność wynajmowanego lokalu.