Podpis odbioru paczek na tablecie – to bezpieczne?

 

Stale postępujący rozwój technologii doprowadził do sytuacji, w której odbiór paczek potwierdzamy własnoręcznym podpisem na tablecie wręczanym nam przez kuriera bądź listonosza. Jednak za zamkniętymi już drzwiami, po odjeździe dostawcy wiele osób zadaje sobie pytanie – czy to jest bezpieczne?

Coraz więcej konsumentów obawia się, że złożony elektroniczny podpis zostanie następnie wykorzystany w niewłaściwy sposób. Potwierdzanie odbioru przesyłki podpisem na tablecie praktykowane jest od dłuższego czasu. Jednakże, dopiero od niedawna budzi tak duże kontrowersje, gdyż wcześniejsza forma podpisu (na papierze), wydawała się być klientom bardziej bezpieczna. Niepokój wzbudza współcześnie szczególnie możliwość mobilnego przetwarzania wrażliwych danych – postrzegane jest to jako większe ryzyko wystąpienia nieautoryzowanego dostępu do nich. 

Dane biometryczne – czym są? 

Elektroniczny podpis zaliczany jest do danych biometrycznych, które objęto szczególną ochroną po wdrożeniu RODO. Zawarty w nim art. 9 wprowadza bezwzględny zakaz przetwarzania danych biometrycznych, które mogłyby stanowić podstawę do identyfikacji poszczególnych osób, określa także wyjątki od tego (6 przesłanek dopuszczalności przetwarzania konkretnych kategorii danych osobowych). Zgodnie z definicją RODO dane biometryczne dotyczą cech fizjologicznych, fizycznych oraz behawioralnych określonej osoby fizycznej, a także umożliwiają jej jednoznaczną identyfikację. Co ważne pozyskiwane są wskutek specjalnego przetwarzania technicznego. Wskazane w powyższej definicji cechy obejmują przede wszystkim: owal twarzy, linie papilarne, charakter pisma (w tym nawet poziom jego nachylenia czy nacisk), geometrię ręki, głos i jego barwę, wygląd tęczówki lub siatkówki oka, sposób poruszania się, kształt małżowiny usznej, a nawet układ naczyń krwionośnych dłoni. 

Podpis odbioru przesyłek na tablecie

Strach związany z obawą o nieautoryzowany dostęp do danych klientów jest coraz bardziej potęgowany. Zainteresowany tą kwestią Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił więc szczególną uwagę na aspekt bezpieczeństwa związany z ochroną danych podczas odbierania różnego rodzaju przesyłek. W chwili obecnej nacisk kładzie się na zbieranie informacji dotyczących urządzeń stosowanych przez listonoszy oraz sposobu przetwarzania
i przechowywania przez nich zebranych uprzednio podpisów. To wszystko ma na celu dostarczyć konsumentom odpowiedź na pytanie – czy to naprawdę bezpieczne?