Przygotowanie się na przyszłość bez obecnego lidera firmy to właśnie proces planowania sukcesji. Wiąże się to z identyfikacją, szkoleniem i pielęgnacją następców, aby wypełnić rolę, gdy ta się zwolni. Planowanie sukcesji nie dotyczy tylko jednej osoby; to także rozwijanie i szkolenie innych, którzy będą mogli pełnić role przywódcze. Jest to bardzo ważna kwestia, zapewniająca firmie bezpieczeństwo i poczucie spokoju.

planowanie sukcesji

Spełnienie obowiązku

Plany sukcesji powinny zawierać szczegółowe informacje o obowiązkach na każdym stanowisku, a także informacje o tym, kto byłby uprawniony do jego obsadzenia. Powinny również zawierać listę potencjalnych kandydatów na każde stanowisko i ich kwalifikacje. Proces ten może być realizowany przez kierownictwo firmy lub przez zewnętrznego konsultanta. Planowanie sukcesji jest ważne, ponieważ zapewnia, że firma nadal będzie miała zdolnych liderów w przypadku nagłego odejścia.

Jak zaplanować sukcesję?

Planowanie sukcesji zaczyna się od jasnego zrozumienia potrzeb danej organizacji. Może to obejmować umiejętności, kompetencje lub obszary wiedzy. Plan sukcesji powinien być regularnie aktualizowany, ponieważ potrzeby organizacji zmieniają się w czasie.

Niektóre firmy opracowują plany dla całej siły roboczej, podczas gdy inne koncentrują się na poszczególnych działach lub stanowiskach kierowniczych. Planowanie sukcesji zaczyna się od zidentyfikowania obecnego zespołu kierowniczego, następnie zrozumienia jego mocnych i słabych stron, a na końcu określenia, jakie nowe umiejętności są potrzebne do wypełnienia luk. Proces może trwać nawet 18 miesięcy, ponieważ obejmuje budowanie relacji z potencjalnymi następcami, ocenę ich przydatności do roli, szkolenie ich, a na koniec przeniesienie ich na stanowiska.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/planowanie-sukcesji-w-firmie/