Kancelaria frankowicze

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozważył perspektywę modyfikacji przez sądy krajowe umów kredytów zaciągniętych przez Polaków we frankach szwajcarskich. Stwierdzono, iż należy wyeliminować nieważne zapisy dotyczące przeliczenia zadłużenia z polskich złotych na franka szwajcarskiego, a jeśli zmieni to charakter umowy, można ją unieważnić. Kancelaria frankowicze pomaga w analizie nieuczciwych postanowień umownych i dochodzeniu swoich praw. 

Niedozwolone postanowienia umowne

Frankowicze, którzy walczą ze zbyt wysokim saldem zadłużenia wobec banków, zarzucają im, iż nie zostali powiadomieni o ryzyku walutowym, a co więcej, bank skorzystał na niesprzyjającym dla kredytobiorców nagłym wzroście kursu franka szwajcarskiego. W tej sytuacji konsumenci mogą dochodzić roszczeń poprzez złożenie reklamacji z tytułu istnienia w umowie kredytowej postanowień niedozwolonych i wejść na drogę sądową. Profesjonalnej pomocy w rozwiązaniu problemu udzieli kancelaria frankowicze.
Kancelaria frankowicze

Analiza umów kredytów frankowych 

Aby jak najlepiej pomóc kredytobiorcom w dochodzeniu swoich praw, kancelaria frankowicze analizuje umowy kredytów i sprawdza, czy interesy konsumenta zostały naruszone i są przesłanki ku unieważnieniu kredytu frankowego bądź wynegocjowania korzystniejszych warunków spłaty zobowiązania, a co za tym idzie — polubownego rozwiązania sporu. Po wyliczeniu wysokości salda zobowiązania, kancelaria frankowicze przygotowuje indywidualny pozew do sądu. 

Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnego wsparcia doradców prawnych.

Po więcej informacji, zajrzyj na stronę: https://rgw.com.pl/kredyty-frankowe-infolinia/!